Vyhláška č. 44/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího

Čiastka 9/1992
Platnosť od 28.01.1992
Účinnosť od 28.01.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.01.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.01.1992