Oznámenie č. 437/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kirgizsko a obchodno-ekonomických vzťahov a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992 do16.05.1995
Zrušený 217/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 dňom podpisu.

Pôvodný predpis

07.09.1992