Vyhláška č. 414/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Účinnosť od 01.09.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.08.1992