Vyhláška č. 405/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Čiastka 82/1992
Platnosť od 14.08.1992
Účinnosť od 14.08.1992