Nariadenie vlády č. 404/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Čiastka 82/1992
Platnosť od 14.08.1992
Účinnosť od 14.08.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.08.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.08.1992