Vyhláška č. 400/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení

(v znení č. 108/1997 Z. z.)

Čiastka 81/1992
Platnosť od 24.07.1992 do30.09.1999
Účinnosť od 18.04.1997 do30.09.1999
Zrušený 310/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.1997 - 30.09.1999 108/1997 Z. z.
24.07.1992 - 17.04.1997

Pôvodný predpis

24.07.1992