Úplné znenie č. 392/1992 Zb.Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 79/1992
Platnosť od 13.08.1992 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.