Vyhláška č. 39/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla

Čiastka 8/1992
Platnosť od 27.01.1992 do09.11.1993
Účinnosť od 27.01.1992 do09.11.1993
Zrušený 261/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.01.1992 - 09.11.1993