Vyhláška č. 376/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.

Čiastka 76/1992
Platnosť od 17.07.1992 do31.07.2000
Účinnosť od 17.07.1992 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.07.1992 - 31.07.2000

Pôvodný predpis

17.07.1992