Opatrenie č. 366/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)

Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992 do05.01.1996
Účinnosť od 15.07.1992 do05.01.1996
Zrušený 8/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.1992 - 05.01.1996