Vyhláška č. 363/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru

Čiastka 74/1992
Platnosť od 10.07.1992
Účinnosť od 10.07.1992