Zákon č. 360/1992 Zb.Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Čiastka 73/1992
Platnosť od 07.07.1992
Účinnosť od 07.07.1992