Zákon č. 360/1992 Zb.Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Čiastka 73/1992
Platnosť od 07.07.1992
Účinnosť od 07.07.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.07.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

07.07.1992