Opatrenie č. 351/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992 do31.03.2008
Účinnosť od 01.07.1992 do31.03.2008
Zrušený 92/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1992 - 31.03.2008