Opatrenie č. 347/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.1992 Aktuálne znenie