Vyhláška č. 34/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Účinnosť od 23.01.1992