Nariadenie vlády č. 33/1992 Zb.Nařízení vlády české republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Účinnosť od 23.01.1992

OBSAH