Oznámenie č. 328/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných (úradných) pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Pakistanskej islamskej republiky

Čiastka 66/1992
Platnosť od 30.06.1992
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 3. januárom 1992.