Vyhláška č. 324/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

Čiastka 66/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.06.1992