Zákon č. 308/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992
Účinnosť od 25.06.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.06.1992 Aktuálne znenie