Opatrenie č. 297/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.

(v znení č. 182/1993 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 62/1992
Platnosť od 23.06.1992
Účinnosť od 01.09.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1993 182/1993 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
23.06.1992 - 31.08.1993