Zákon č. 295/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe

(v znení č. 277/1994 Z. z.(nepriamo), 221/1996 Z. z.(nepriamo), 222/1996 Z. z.(nepriamo), 515/2003 Z. z.)

Čiastka 61/1992
Platnosť od 11.06.1992
Účinnosť od 01.01.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 515/2003 Z. z. Aktuálne znenie
24.07.1996 - 31.12.2003 221/1996 Z. z.(nepriamo), 222/1996 Z. z.(nepriamo)
01.01.1995 - 23.07.1996 277/1994 Z. z.(nepriamo)
01.07.1992 - 31.12.1994

Pôvodný predpis

11.06.1992