Zákon č. 294/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie

Čiastka 61/1992
Platnosť od 11.06.1992 do30.06.1997
Účinnosť od 30.11.1995 do30.06.1997
Zrušený 160/1997 Z. z.