Opatrenie č. 291/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.

Čiastka 61/1992
Platnosť od 11.06.1992 do31.03.2002
Účinnosť od 11.06.1992 do31.03.2002
Zrušený 133/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.06.1992 - 31.03.2002