Zákon č. 282/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 58/1992
Platnosť od 15.06.1992
Účinnosť od 15.06.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.06.1992