Zákon č. 281/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.

Čiastka 58/1992
Platnosť od 15.06.1992
Účinnosť od 01.01.1993

OBSAH