Zákon č. 28/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb.

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992 do31.12.1996
Účinnosť od 23.01.1992 do31.12.1996
Zrušený 350/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.01.1992 - 31.12.1996

Pôvodný predpis

23.01.1992