Zákon č. 271/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

Čiastka 57/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.01.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1993 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.05.1992