Zákon č. 267/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

Čiastka 56/1992
Platnosť od 10.06.1992
Účinnosť od 10.06.1992