Nariadenie vlády č. 260/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992

Čiastka 55/1992
Platnosť od 01.06.1992
Účinnosť od 01.06.1992 do02.12.1992