Nariadenie vlády č. 260/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992

(v znení č. 531/1992 Zb.)

Čiastka 55/1992
Platnosť od 01.06.1992
Účinnosť od 03.12.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.12.1992 531/1992 Zb. Aktuálne znenie
01.06.1992 - 02.12.1992