Zákon č. 26/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Účinnosť od 23.01.1992

OBSAH