Zákon č. 26/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Účinnosť od 23.01.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.01.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.01.1992