Vyhláška č. 247/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky

Čiastka 50/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.06.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.05.1992