Zákon č. 242/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.06.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.05.1992