Zákon č. 241/1992 Zb.Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.09.1992
Redakčná poznámka

s výjimkou ustanovení § 8, který nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.