Zákon č. 241/1992 Zb.Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.09.1992
Redakčná poznámka

s výjimkou ustanovení § 8, který nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1992 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.1992 - 31.08.1992

Pôvodný predpis

29.05.1992