Ústavný zákon č. 237/1992 Zb.Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady

Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 12.06.1992