Zákon č. 234/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine, v znení zákona č. 132/1982 Zb.

(v znení č. 36/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.04.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2005 36/2005 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.1992 - 31.03.2005