Nariadenie vlády č. 227/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach

(v znení č. 193/1996 Z. z.)

Čiastka 47/1992
Platnosť od 13.05.1992 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1996 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.