Zákon č. 226/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

Čiastka 47/1992
Platnosť od 13.05.1992 do31.08.2002
Účinnosť od 13.05.1992 do31.08.2002
Zrušený 370/1997 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.05.1992 - 31.08.2002