Zákon č. 218/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší)

Čiastka 44/1992
Platnosť od 22.05.1992 do31.08.2002
Účinnosť od 01.10.1992 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 5 ods. 7 nadobúda účinnosť 1. októbrom 1992.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1992 - 31.08.2002 Delená účinnosť
01.06.1992 - 30.09.1992

Pôvodný predpis

22.05.1992