Nariadenie vlády č. 216/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

Čiastka 43/1992
Platnosť od 22.05.1992
Účinnosť od 22.05.1992