Zákon č. 213/1992 Zb.Zákon o spotrebných daniach

Čiastka 42/1992
Platnosť od 22.05.1992 do31.12.1993
Účinnosť od 01.08.1993 do31.12.1993
Zrušený 316/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Predpisom č. 309/1993 Z. z. sa zrušuje prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania vína spotrebnou daňou, od 1. januára 1994. Predpisom č. 310/1993 Z. z. sa zrušuje prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania piva spotrebnou daňou, od 1. januára...