Ústavný zákon č. 206/1992 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov

Čiastka 41/1992
Platnosť od 15.05.1992
Účinnosť od 15.05.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.1992 r1/c62/1992 Zb. Aktuálne znenie