Zákon č. 197/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992 do28.02.2002
Účinnosť od 13.05.1992 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.05.1992 - 28.02.2002

Pôvodný predpis

13.05.1992