Zákon č. 193/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia

(v znení č. 242/1994 Z. z., 277/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1995 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.