Vyhláška č. 173/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách

Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Účinnosť od 16.04.1992

OBSAH