Zákon č. 167/1992 Zb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky

Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Účinnosť od 01.06.1992