Zákon č. 167/1992 Zb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky

Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Účinnosť od 01.06.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.04.1992